top of page

SAT

SAT është provimi pranues në një Universitet Amerikan. Ky provim teston aftësitë e gjimnazistit në Anglishte të Avancuar dhe Matematikë. Pikët e SAT janë mjaft të rëndësishme në procesin e pranimit në një Universitet Amerikan. Sa më të larta të jenë pikët e SAT, aq më i lehtë është pranimi në Universitet. Stërvitja individuale e ndihmon studentin të dallojë menjëherë fushat ku duhet të përmirësohet, prandaj ne e sjellim në versionin e personalizuar. SAT është provimi më sfidues për një adoleshent, pasi ai zgjat të paktën 3 orë. Për të gjithë ata që duan të sfidojnë veten për t'u përmirësuar, ky provim ta jep këtë mundësi. 

  • whatsapp_PNG11
  • Instagram
bottom of page