top of page
blue.png

Anglisht për Fëmijë

Online 1-1

Kjo klasë ju dedikohet fëmijëve, prindërit e të cilëve duan që ata të studiojnë në një Universitet Amerikan. Stërvitja është tërësisht e personalizuar. Fëmijët do të mësojnë anglishten me ritmin e tyre dhe jo të grupit. Mësimi i anglishtes me një qëllim final do t'i ndihmojë ata të studiojnë me përgjegjësi. Paqartësia e mësimit thjesht se ndoshta do të duhet në të ardhmen, nuk i ndez fëmijëve dëshirën për të vazhduar deri në fund. Studimi në një Universitet Amerikan është një mision që ja vlen të shihet si një medalje e artë për t'u fituar gjatë rrugëtimit të tyre akademik. 

Çmimi/Seancë

1500 ALL

Regjistrohu
  • whatsapp_PNG11
  • Instagram
blue.png

Matematikë në Anglisht

Online 1-1

Matematika është një lëndë bazë në çdo sistem arsimor. Kjo klasë është ndërtuar kryesisht për fëmijët dhe gjimnazistët që duan të studiojnë në SHBA. 50% e provimit të pranimit në një Universitet Amerikan (SAT), përmban pyetje mbi matematikën. Përqendrimi i stërvitjes mbi temat që trajtohen në provimin SAT do ta vendosë fëmijën në një pozicion komod kur të testohet. Kjo klasë është edhe për ata fëmijë apo gjimnazistë që i zhvillojnë programet e mësimit në gjuhën angleze. 

Çmimi/Seancë

1500 ALL

Regjistrohu
  • whatsapp_PNG11
  • Instagram
blue.png

SAT

Online 1-1

SAT është provimi pranues në një Universitet Amerikan. Ky provim teston aftësitë e gjimnazistit në Anglishte të Avancuar dhe Matematikë. Pikët e SAT janë mjaft të rëndësishme në procesin e pranimit në një Universitet Amerikan. Sa më të larta të jenë pikët e SAT, aq më i lehtë është pranimi në Universitet. Stërvitja individuale e ndihmon studentin të dallojë menjëherë fushat ku duhet të përmirësohet, prandaj ne e sjellim në versionin e personalizuar. SAT është provimi më sfidues për një adoleshent, pasi ai zgjat të paktën 3 orë. Për të gjithë ata që duan të sfidojnë veten për t'u përmirësuar, ky provim ta jep këtë mundësi. 

Çmimi/Seancë

1500 ALL

Regjistrohu
  • whatsapp_PNG11
  • Instagram

Online 1-1

Online 1-1

bottom of page